36. na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 419/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 419/RMČ/2022


na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917


Rada městské části


I. schvaluje

 1. převod peněžních prostředků ve výši 126.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917

   

  0

II. ukládá

 1. zajistit převod peněžních prostředků ve výši 126.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 12.07.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OI, MŠ Chvaletická

36. na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 419/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...