3. na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9 – Hostavice

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 460/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 460/RMČ/2022


na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9 – Hostavice


Rada městské části


I. schvaluje

  1. uzavření Smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 276 m2 v objektu č. p. 67, která je součástí pozemku parc. č. 696, k. ú. Hostavice, obec Praha ul. Baštýřská, Praha 9 s nájemcem Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30, sídlem Ratibořická 30, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 613 85 069 a to dle přílohy č.6  – pouze v tiskové podobě

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14 a.s., veškerá právní jednání s nájemcem Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30, sídlem Ratibořická 30, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 613 85 06, dle výroku č. I

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 01.09.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s., OSM

3. na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9 – Hostavice
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 460/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...