30. na vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 413/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 413/RMČ/2022


na vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce na stavební práce „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení

  0

II. rozhodla

 1. v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení, na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče

  Obchodní firma:  PARECO s.r.o.

  Sídlo:                   Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 13

  IČO:                     27165329

  0

III. ukládá

 1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 07.07.2022

  0

 2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD na stavební práce „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení ,dle bodu č. II

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 22.07.2022

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

30. na vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 413/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...