19. na souhlas s realizací projektů financovaných v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) – Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 403/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 403/RMČ/2022


na souhlas s realizací projektů financovaných v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) – Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I


Rada městské části


I. souhlasí

 1. s realizací projektů mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha 14 financovaných v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) – Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

   

  0

II. ukládá

 1. seznámit ředitele MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 14 se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 31.07.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, MŠ, ZŠ

19. na souhlas s realizací projektů financovaných v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) – Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 403/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...