38. na schválení Účetní závěrky roku 2021 společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955, se sídlem Českobrodská 248/50, Hloubětín, 198 00 Praha 9 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021, předkládaný Radě městské části Praha 14, jako jedinému společníkovi v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 421/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 421/RMČ/2022


na schválení Účetní závěrky roku 2021 společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955, se sídlem Českobrodská 248/50, Hloubětín, 198 00 Praha 9 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021, předkládaný Radě městské části Praha 14, jako jedinému společníkovi v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955


Rada městské části


I. schvaluje

 1. Účetní závěrku společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955 za rok 2021 dle přílohy č. 1 

  0

 2. rozdělení zisku společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955 za rok 2021 ve výši 510,14 Kč následujícím způsobem:

  - zisk ve výši 510,14 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let

   

  0

II. ukládá

 1. Mgr. Jozefu Balážovi, jednateli společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955

  zveřejnit Účetní závěrku společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955 za rok 2021 v obchodním rejstříku a zajistit rozdělení zisku společnosti za rok 2021 výše uvedeným způsobem

  0

 2. Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14

  podepsat rozhodnutí jediného společníka společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955, dle přílohy č. 2 

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.06.2022

  0


Na vědomí:

TSP 14 SP, s.r.o.

38. na schválení Účetní závěrky roku 2021 společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955, se sídlem Českobrodská 248/50, Hloubětín, 198 00 Praha 9 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021, předkládaný Radě městské části Praha 14, jako jedinému společníkovi v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 421/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...