24. na zahájení jednání s Pražskou plynárenskou, a. s. o podstatné změně okolností v souladu s § 1765 občanského zákoníku

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 408/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 408/RMČ/2022


na zahájení jednání s Pražskou plynárenskou, a. s. o podstatné změně okolností v souladu s § 1765 občanského zákoníku


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. výzvu Pražské plynárenské, a. s. k jednání o nové ceně dodávaného plynu v souladu s § 1765 OZ o podstatné změně okolností

  0

II. souhlasí

 1. s navýšením ceny dodávaného plynu o 5 %

  0

III. ukládá

 1. zajistit ve spolupráci s Pražskou plynárenskou, a. s. přípravu a podpis dodatků k Závěrkovým listům

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 30.07.2022

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

24. na zahájení jednání s Pražskou plynárenskou, a. s. o podstatné změně okolností v souladu s § 1765 občanského zákoníku
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 408/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...