2. na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.j. NAN/11/04/4259/2002 ze dne 3. 4. 2002 v objektu č.p. 768, ul. Bryksova, Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 459/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 459/RMČ/2022


na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.j. NAN/11/04/4259/2002 ze dne 3. 4. 2002 v objektu č.p. 768, ul. Bryksova, Praha 14


Rada městské části


I. schvaluje

  1. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.j.: NAN/11/044259/2002 ze dne 3. 4. 2002 na prostory o celkové výměře 87,50 m2 v 1.nadzemním podlaží v objektu č.p. 768, ul. Bryksova, Praha 14 s nájemcem BS Stole Company s.r.o. se sídlem Ocelkova 643/20, 198 00, Praha 9 - Černý Most, IČO: 117 74 851  a to dle přílohy č.4 – pouze v tiskové podobě

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14 a.s., veškerá právní jednání s nájemcem, s nájemcem BS Stole Company s.r.o. se sídlem Ocelkova 643/20, 198 00, Praha 9 - Černý Most, IČO: 117 74 851 dle výroku č. I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.08.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s., OSM

2. na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.j. NAN/11/04/4259/2002 ze dne 3. 4. 2002 v objektu č.p. 768, ul. Bryksova, Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 459/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...