35. na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2021 a souhlas s rozdělením zisku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2021 ve výši 20 962,47 Kč a jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši -722 982,84 Kč - v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 418/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 418/RMČ/2022


na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2021 a souhlas s rozdělením zisku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2021 ve výši 20 962,47 Kč a jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši -722 982,84 Kč - v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684


Rada městské části


I. schvaluje

 1. 1. Výroční zprávu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2021

  2. Účetní závěrku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2021

  3. návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 a jiného hospodářského výsledku minulých let akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2021 dle přílohy č. 1

  0

II. souhlasí

 1. s převedením hospodářského výsledku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2021 zisk ve výši 20 962,47 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let, na kterém pak zůstane celkem 6 059 206,25 Kč

  0

 2. s převedením jiného výsledku hospodaření minulých let obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. ve výši ztráta 722 982,84 Kč na úhradu z nerozděleného zisku minulých let, na kterém tak bude nový zůstatek činit celkem 5 336 223,41 Kč

  0

III. ukládá

 1. Představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

  zveřejnit Výroční zprávu a Účetní závěrku za rok 2021 v souladu s příslušnými právními předpisy

  0

 2. Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14

  podepsat rozhodnutí akcionáře dle přílohy č. 1, které je nedílnou součástí tohoto usnesení

  0

 3. Představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. a jeho předsedovi Ing. Karlovi Medovi

  1. zajistit převedení zisku z hospodaření akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2021 ve výši 20 962,47 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let

  2. zajistit převedení jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši ztráta 722 982,84 Kč na úhradu z nerozděleného zisku minulých let

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.07.2022

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s., Kancelář starosty

35. na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2021 a souhlas s rozdělením zisku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2021 ve výši 20 962,47 Kč a jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši -722 982,84 Kč - v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 418/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...