31. na uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo ze dne 31.8.2020 uzavřené na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Výměny podlahových krytin v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s.“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 414/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 414/RMČ/2022


na uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo ze dne 31.8.2020 uzavřené na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Výměny podlahových krytin v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s.“


Rada městské části


I. schvaluje

 1. uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo ze dne 31.8.2020, s dodavatelem: Bc. Jiří Hrdlička, se sídlem Kpt. Stránského 994/6, 198 00 Praha 9, IČ: 025 25 291

  0

II. ukládá

 1. Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14:

  zajistit podepsání dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo ze dne 31.8.2020, s dodavatelem Bc. Jiří Hrdlička, se sídlem Kpt. Stránského 994/6, 198 00 Praha 9, IČ: 025 25 291

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.07.2022

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

31. na uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo ze dne 31.8.2020 uzavřené na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Výměny podlahových krytin v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s.“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 414/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...