22. na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků k zajištění akce MČ Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 406/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 406/RMČ/2022


na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků k zajištění akce MČ Praha 14


Rada městské části


I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a  hl. m. Prahou k zajištění realizace akce VOLNOFEST 2022, smlouva je přílohou č. 1

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 1

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 31.08.2022

    0


Na vědomí:

OSŘK, OSM

22. na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků k zajištění akce MČ Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 406/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...