17. vyjádření MČ Praha 14 ke studii proveditelnosti záměru "Kyje - SERVISNÍ ZÁZEMÍ EMIL FREY"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 401/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 401/RMČ/2022


vyjádření MČ Praha 14 ke studii proveditelnosti záměru "Kyje - SERVISNÍ ZÁZEMÍ EMIL FREY"


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. informaci k předložené studii proveditelnosti záměru "Kyje - SERVISNÍ ZÁZEMÍ EMIL FREY" 

  0

II. souhlasí

 1. s předloženou studií proveditelnosti záměru "Kyje - SERVISNÍ ZÁZEMÍ EMIL FREY"

  0

III. podmiňuje

 1. souhlas MČ Praha 14 ke studii  proveditelnosti záměru "Kyje - SERVISNÍ ZÁZEMÍ EMIL FREY" uzavřením smíru ve vyvlastňovacím řízení na pozemky parc.č. 2590/32, 2590/33 a 2590/34 kat. území Kyje, které leží v trase budoucí komunikace Lipnická - Ocelkova, stavba č. 0211 

  0

 2. akceptací podmínek schváleného Plánu rozvoje globální odpovědnosti městské části Praha 14

  0

IV. ukládá

 1. předat vyjádření MČ Praha 14 ke studii proveditelnosti záměru "Kyje - SERVISNÍ ZÁZEMÍ EMIL FREY" společnosti Max engineering s.tr.o., Krymská 12, 101 00 Praha 10

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 05.07.2022

  0


Na vědomí:

.OSM ÚÚR

17. vyjádření MČ Praha 14 ke studii proveditelnosti záměru "Kyje - SERVISNÍ ZÁZEMÍ EMIL FREY"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 401/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...