32. na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 415/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 415/RMČ/2022


na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14


Rada městské části


I. doporučuje

  1. schválit návrh na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

    0

II. ukládá

  1. zajistit předložení žádosti o svěření pozemku parc. č. parc. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 06.09.2022

    0


Na vědomí:

OSM

32. na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 415/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...