33. na uzavření Dohody o ukončení pachtovní smlouvy č. 0611/2016/OSM/1070 ze dne 30. 11. 2016

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 416/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 416/RMČ/2022


na uzavření Dohody o ukončení pachtovní smlouvy č. 0611/2016/OSM/1070 ze dne 30. 11. 2016


Rada městské části


I. souhlasí

  1. s uzavřením Dohody o ukončení pachtovní smlouvy č. 0611/2016/OSM/1070 ze dne 30. 11. 2016

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření Dohody o ukončení pachtovní smlouvy č. 0611/2016/OSM/1070 ze dne 30. 11. 2016

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ

33. na uzavření Dohody o ukončení pachtovní smlouvy č. 0611/2016/OSM/1070 ze dne 30. 11. 2016
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 416/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...