20. na poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu sportu, tělovýchovy a volného času pro rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 404/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 404/RMČ/2022


na poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu sportu, tělovýchovy a volného času pro rok 2022


Rada městské části


I. souhlasí

 1. s poskytnutím dotací v rámci Dotačního programu pro podporu sportu, tělovýchovy a volného času pro rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a s uzavřením veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí dle vzorové smlouvy dané usnesením č. 187/RMČ/2022 ze dne 11. 4. 2022

  0

II. ukládá

 1. informovat žadatele o výsledcích Dotačního programu pro podporu sportu, tělovýchovy a volného času pro rok 2022

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 29.07.2022

  0

 2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 31.08.2022

  0


Na vědomí:

OSŘK, OŘEŠ, OPKČ

20. na poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu sportu, tělovýchovy a volného času pro rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 404/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...