28. na zahájení veřejné zakázky na služby „Správce stavby – Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099“ zadávané v nadlimitním řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 411/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 411/RMČ/2022


na zahájení veřejné zakázky na služby „Správce stavby – Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099“ zadávané v nadlimitním řízení


Rada městské části


I. schvaluje

 1. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na služby „Správce stavby – Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099“ zadávané v nadlimitním řízení

  0

 2. zahájení veřejné zakázky na služby „Správce stavby – Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099“ zadávané v nadlimitním řízení

  0

II. jmenuje

 1. k veřejné zakázce na služby „Správce stavby – Rekonstrukce domova pro seniory Bojčenkova 1099“ zadávané v nadlimitním řízení komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 (pouze v tiskové podobě)

  0

III. ukládá

 1. zajistit zahájení veřejné zakázky na služby „Správce stavby – Rekonstrukce domova pro seniory Bojčenkova 1099“ zadávané v nadlimitním řízení

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 30.06.2022

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

28. na zahájení veřejné zakázky na služby „Správce stavby – Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099“ zadávané v nadlimitním řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 411/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...