16. obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o stanovení systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 400/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 400/RMČ/2022


obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o stanovení systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)


Rada městské části


I. seznamuje se

 1. s návrhem obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o stanovení systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)

  0

II. bere na vědomí

 1. návrh obecně závazné vyhlášky (vyhláška o odpadech)

  0

III. ukládá

 1. odeslat odpověď k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy o stanovení systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.06.2022

  0


Na vědomí:

OŽP, KÚ

16. obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o stanovení systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 400/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...