11. na prodloužení smlouvy o podnájmu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 395/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 395/RMČ/2022


na prodloužení smlouvy o podnájmu


Rada městské části


I. schvaluje

  1. prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1+0  ( 29,8m2 ) v objektu č.p. 25, Broumarská ul., Praha 9 od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit prodloužení podnájemní smlouvy mezi Technickými službami Prahy 14 SP, s.r.o. a podnájemcem na užívání bytu č. 19 o velikosti 1+0 ( 29,8m2 ) v ul. Broumarská 25, Praha 9 na dobu určitou  6 měsíců od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022

    Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

    Termín plnění: 30.06.2022

    0


Na vědomí:

OSVZ, Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.

11. na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 395/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...