30. na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Pojištění městské části Praha 14“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 258/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 258/RMČ/2023


na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Pojištění městské části Praha 14“


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Pojištění městské části Praha 14“

  0

 2. zadávací dokumentaci (včetně všech příloh) k výše uvedené veřejné zakázce 

  0

II. jmenuje

 1. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce dle bodu I. tohoto usnesení

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení  
   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.05.2023

  0


Na vědomí:

KÚ, OŘEŠ, OPKČ

30. na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Pojištění městské části Praha 14“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 258/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...