26. na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 254/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 254/RMČ/2023


na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. obnovu nájmu bytu     o velikosti 2 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9 na dobu určitou – 1/2 roku, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

    0

II. ukládá

  1. informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu     o velikosti 2 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9, dle výroku I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

26. na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 254/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...