25. na zahájení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 253/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 253/RMČ/2023


na zahájení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. zadávací dokumentaci k zahájení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení

  0

 2. zahájení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení

  0

II. jmenuje

 1. k veřejné zakázce na stavební práce „ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení komisi pro hodnocení nabídek dle neveřejné přílohy č. 2

  0

III. ukládá

 1. zajistit zahájení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 10.05.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, ZŠ Bří Venclíků

25. na zahájení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 253/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...