13. na uzavření darovací smlouvy se společností Coca-Cola

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 242/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 242/RMČ/2023


na uzavření darovací smlouvy se společností Coca-Cola


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření darovací smlouvy se společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., IČO: 41189698 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

OSŘK, OPKČ, OŘEŠ, OŽP

13. na uzavření darovací smlouvy se společností Coca-Cola
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 242/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...