18. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2670/1 v k.ú. Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 247/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 247/RMČ/2023


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2670/1 v k.ú. Kyje


Rada městské části Praha 14


I. nesouhlasí

  1. s úplatným převodem části pozemku parc. č. 2670/1 v k.ú. Kyje o výměře 259 m2

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání stanoviska odboru hospodaření s majetkem MHMP k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 2670/1 v k.ú. Kyje

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

OSM

18. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2670/1 v k.ú. Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 247/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...