4. k žádosti na uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci číslo INO/16/06/000399/2021

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 234/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 234/RMČ/2023


k žádosti na uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci číslo INO/16/06/000399/2021


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s návrhem žádosti na uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci číslo INO/16/06/000399/2021

    0

II. ukládá

  1. odeslání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy na uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci číslo INO/16/06/000399/2021

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 05.05.2023

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

4. k žádosti na uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci číslo INO/16/06/000399/2021
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 234/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...