14. na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0121/2022/OSM/1070 se společností Sparta Černý Most, s.r.o., IČO: 64580091

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 243/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 243/RMČ/2023


na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0121/2022/OSM/1070 se společností Sparta Černý Most, s.r.o., IČO: 64580091


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0121/2022/OSM/1070 se společností Sparta Černý Most, s.r.o., IČO: 64580091, viz příloha č. 2

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0121/2022/OSM/1070 se společností Sparta Černý Most, s.r.o., IČO: 64580091

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

OSM

14. na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0121/2022/OSM/1070 se společností Sparta Černý Most, s.r.o., IČO: 64580091
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 243/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...