8. na prodloužení projektu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 238/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 238/RMČ/2023


na prodloužení projektu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III“


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. s prodloužením projektu "Modernizace zařízení a vybavení učeben III"

  0

II. schvaluje

 1. prodloužení projektu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III“ v rámci OP PPR, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002237 do 31. 10. 2023 

  0

III. ukládá

 1. zajistit podání žádosti o prodloužení projektu na Řídící orgán Operačního programu Praha - pól růstu ČR o 1 měsíc (o 31 dní) na akci „Modernizace zařízení a vybavení učeben III“ 

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 30.05.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

8. na prodloužení projektu „Modernizace zařízení a vybavení učeben III“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 238/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...