19. k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, ke stavbě  "FIS_FTTH_CZ_2950_335404_00126_Praha_Černý_Most_A, PL-212022"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 248/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 248/RMČ/2023


k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, ke stavbě  "FIS_FTTH_CZ_2950_335404_00126_Praha_Černý_Most_A, PL-212022"


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, ke stavbě  "FIS_FTTH_CZ_2950_335404_00126_Praha_Černý_Most_A, PL-212022", viz příloha č. 3

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, ke stavbě "FIS_FTTH_CZ_2950_335404_00126_Praha_Černý_Most_A, PL-212022"

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

OSM

19. k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, ke stavbě  "FIS_FTTH_CZ_2950_335404_00126_Praha_Černý_Most_A, PL-212022"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 248/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...