7. ke změně hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 237/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 237/RMČ/2023


ke změně hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. změnu hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

  0

II. jmenuje

 1. k veřejné zakázce na stavební práce „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení komisi pro hodnocení nabídek dle neveřejné přílohy č. 1

  0

III. ukládá

 1. zajistit seznámení členů a náhradníků hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 15.05.2023

  0


Na vědomí:

OI

7. ke změně hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 237/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...