22. k obecně závazné vyhlášce o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. města Prahy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 251/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 251/RMČ/2023


k obecně závazné vyhlášce o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. města Prahy


Rada městské části Praha 14


I. seznamuje se

 1. s návrhem obecně závazné vyhlášky o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy

  0

II. bere na vědomí

 1. návrh obecně závazné vyhlášky o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy

  0

III. ukládá

 1. odeslat odpověď k návrhu obecně závazné vyhlášky o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 10.05.2023

  0


Na vědomí:

OŽP, KÚ

22. k obecně závazné vyhlášce o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. města Prahy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 251/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...