2. na poskytnutí účelového příspěvku mateřským a základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 určeného na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023, v rámci školního roku 2022/2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 232/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 232/RMČ/2023


na poskytnutí účelového příspěvku mateřským a základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 určeného na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023, v rámci školního roku 2022/2023


Rada městské části Praha 14


I. konstatuje, že

 1. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací 

   

  0

 2. v návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 39/1 ze dne 8. 9. 2022 poskytnutí účelové neinvestiční dotace  městské části Praha 14 ve výši 9.331.400 Kč, určené na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022, a to na: 

  Opatření č. 1 - STRAVNÉ

  Opatření č. 2 - ŠKOLNÉ

  Opatření č. 3 - DRUŽINY A KLUBY

  Opatření č. 4 - FOND SOLIDARITY

  Opatření č. 5 - SOCIÁLNÍ PEDAGOG

   

  0

 3. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023 mj. ponechání nevyčerpaných účelových prostředků městské části Praha 14 ve výši  9.070.222 Kč, určených na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023

  0

II. schvaluje

 1. poskytnutí účelového příspěvku mateřským a základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 ve výši dle přílohy č. 1, který je určen na realizaci části opatření pro pražské dománosti ohrožené inflací v roce 2023, v rámci školního roku 2022/2023, a to na:

  Opatření č. 1 - STRAVNÉ

  Opatření č. 2 - ŠKOLNÉ

  Opatření č. 3 - DRUŽINY A KLUBY

  Opatření č. 4 - FOND SOLIDARITY

  0

III. ukládá

 1. seznámit ředitele základních a mateřských škol zřízených městskou částí Praha 14 s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 15.05.2023

  0

 2. zajistit poskytnutí výše uvedeného účelového příspěvku mateřským a základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 ve výši dle přílohy č. 1 

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 15.05.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, MŠ a ZŠ zřízené MČ Praha 14

2. na poskytnutí účelového příspěvku mateřským a základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 určeného na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023, v rámci školního roku 2022/2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 232/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...