10. k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu v 2.fázi soutěže o návrh s názvem "VYBÍRALKA 2024 Umění pro Vybíralku"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 240/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 240/RMČ/2023


k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu v 2.fázi soutěže o návrh s názvem "VYBÍRALKA 2024 Umění pro Vybíralku"


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. zprávu o hodnocení návrhů v 2. fázi soutěže o návrh  „VYBÍRALKA 2024  Umění pro Vybíralku" vypracovanou porotou, která je neveřejnou přílohou č. 1 tohoto usnesení

  0

II. rozhodla

 1. na  základě zprávy o hodnocení návrhů v 2. fázi soutěže o návrh "VYBÍRALKA 2024 Umění pro Vybíralku"

  1.  o udělení cen  třem návrhům, a to:
      a) 1. cenu získává  soutěžní návrh č. 9 - odměnu ve výši 200.000,- Kč

      b) 2. cenu získává soutěžní návrh č. 12 - odměnu ve výši 125.000,- Kč

      c) 3. cenu získává soutěžní návrh č. 13 -  odměnu ve výši  75 000,- Kč

  2.  o udělení náhrady výloh/skicovného dvěma neoceněným návrhům v rámci soutěže,  a to:
       a) soutěžnímu návrhu č. 15 - odměnu ve výši 25 000 Kč
       b) soutěžnímu návrhu č. 19 - odměnu ve výši 25 000 Kč

  0

III. ukládá

 1. zajistit podepsání  rozhodnutí  a oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu soutěže s názvem "VYBÍRALKA 2024 Umění pro Vybíralku" 

  Zodpovídá: Soňa Tománková, místostarostka

  Termín plnění: 08.05.2023

  0

 2. prostřednictvím administrátora soutěže MOBA office s.r.o. zajistit zveřejnění rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu a písemnou zprávu o hodnocení návrhů v 2. fázi soutěže o návrh s názvem  "VYBÍRALKA 2024 Umění pro Vybíralku" na profilu zadavatele (E-ZAK)

  Zodpovídá: Soňa Tománková, místostarostka

  Termín plnění: 10.05.2023

  0

 3. zajistit ve spolupráci s odborem řízení ekonomiky a školství proplacení odměn dle bodu II. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Soňa Tománková, místostarostka

  Termín plnění: 16.06.2023

  0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

10. k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu v 2.fázi soutěže o návrh s názvem "VYBÍRALKA 2024 Umění pro Vybíralku"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 240/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...