21. na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou na část pozemku parc.č. 2252, k.ú. Kyje, který je ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14, za účelem provozování předzahrádky

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 250/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 250/RMČ/2023


na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou na část pozemku parc.č. 2252, k.ú. Kyje, který je ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14, za účelem provozování předzahrádky


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. s uzavřením nájemní slmlouvy na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou na část pozemku parc. č. 2252, k.ú. Kyje, za účelem provozování restaurační předzahrádky o velikosti 1050 ms paní Irmou Drahotovou, IČO: 14276054

   

  0

II. ukládá

 1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou na užívání části pozemku parc. č. 2252, k.ú. Kyje o velikosti 1050 m2 za účelem provozování restaurační předzahrádky

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.06.2023

  0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ

21. na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou na část pozemku parc.č. 2252, k.ú. Kyje, který je ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14, za účelem provozování předzahrádky
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 250/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...