20. k záměru prodeje pozemků pod trafostanicemi parc. č. 75/2, k.ú. Hloubětín, 958/3, k.ú. Hostavice, 678/38, k.ú. Kyje, 207/2, k.ú. Kyje společnosti PREdistribuce a.s., zastoupenou AVL CZ s.r.o., na základě znaleckých posudků dodaných žadatelem

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 249/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 249/RMČ/2023


k záměru prodeje pozemků pod trafostanicemi parc. č. 75/2, k.ú. Hloubětín, 958/3, k.ú. Hostavice, 678/38, k.ú. Kyje, 207/2, k.ú. Kyje společnosti PREdistribuce a.s., zastoupenou AVL CZ s.r.o., na základě znaleckých posudků dodaných žadatelem


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

  1. schválit prodej pozemků pod trafostanicemi parc. č. 75/2, k.ú. Hloubětín, 958/3, k.ú. Hostavice, 678/38, k.ú. Kyje, 207/2, k.ú. Kyje, společnosti PREdistribuce a.s., zastoupenou AVL CZ s.r.o., na základě znaleckých posudků dodaných žadatelem. Při schválení bude žadatel vyzván k uzavření kupní smlouvy.

    0

II. ukládá

  1. zajistit předložení žádosti o prodej výše uvedených pozemků na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ

20. k záměru prodeje pozemků pod trafostanicemi parc. č. 75/2, k.ú. Hloubětín, 958/3, k.ú. Hostavice, 678/38, k.ú. Kyje, 207/2, k.ú. Kyje společnosti PREdistribuce a.s., zastoupenou AVL CZ s.r.o., na základě znaleckých posudků dodaných žadatelem
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 249/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...