15. na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1663/1, o výměře 249 m2, katastrální území Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 244/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 244/RMČ/2023


na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1663/1, o výměře 249 m2, katastrální území Kyje


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. s uzavřením nájemní smlouvy  na část pozemku parc. č. 1663/1, o výměře 249 m2, katastrální území Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a              ,   dle přílohy č. 12

  0

II. ukládá

 1. zajistit uzavření nájemní smlouvy  na část pozemku parc. č. 1663/1, o výměře 249 m2, katastrální území Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a              ,  dle bodu I.

   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.05.2023

  0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

15. na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1663/1, o výměře 249 m2, katastrální území Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 244/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...