48. na uzavření podnájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 600/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 600/RMČ/2022


na uzavření podnájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 28, který se nachází v budově č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9, k. ú. Černý Most, na dobu určitou – 1 rok s možností automatického prodlužování až na dobu 6 let s podnájemcem uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14 uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 28, o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., dle vzoru uvedeného v příloze č. 3

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.10.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a. s. 

48. na uzavření podnájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 600/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...