42. na zpracování a podání žádosti v rámci výzvy IROP

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 594/RMČ/2022
Předkladatel: Jaromír Krátký
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 594/RMČ/2022


na zpracování a podání žádosti v rámci výzvy IROP


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. na základě protokolu o hodnocení nabídek výběr dodavatele PERGO s.r.o., IČ 26169746, 195.000,- Kč bez DPH pro zpracování a podání žádosti v rámci výzvy IROP, 10. výzva IROP – eGovernment – SC 1.1 (VRR)

    0

II. ukládá

  1. uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem dle přiloženého návrhu smlouvy, po vypsání předmětné výzvy

    Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

    Termín plnění: 14.10.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, OI

42. na zpracování a podání žádosti v rámci výzvy IROP
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 594/RMČ/2022
Předkladatel: Jaromír Krátký

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...