50. k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Analýza digitální zralosti městské části Praha 14 a vytvoření plánu digitálního rozvoje“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 602/RMČ/2022
Předkladatel: Adam Palát
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 602/RMČ/2022


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Analýza digitální zralosti městské části Praha 14 a vytvoření plánu digitálního rozvoje“


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem
  „Analýza digitální zralosti městské části Praha 14 a vytvoření plánu digitálního rozvoje“

  0

II. rozhodla

 1. o výběru dodavatele ITCON Solutions s.r.o., IČO: 27432769, se sídlem Na Farkáně III 155/16, 150 00 Praha 5, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Analýza digitální zralosti městské části Praha 14 a vytvoření plánu digitálního rozvoje“, se kterým bude uzavřena smlouva

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Analýza digitální zralosti městské části Praha 14 a vytvoření plánu digitálního rozvoje“, včetně uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

  Zodpovídá: Ing. Adam Palát, člen rady

  Termín plnění: 30.09.2022

  0


Na vědomí:

OIKT, OŘEŠ, OPKČ

50. k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Analýza digitální zralosti městské části Praha 14 a vytvoření plánu digitálního rozvoje“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 602/RMČ/2022
Předkladatel: Adam Palát

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...