44. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 596/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 596/RMČ/2022


na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení bytu stávajícího, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s. uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, dle výroku I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.10.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a. s. 

44. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 596/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...