25. na schválení darovací smlouvy s PetCenter CZ, s. r. o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 577/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 577/RMČ/2022


na schválení darovací smlouvy s PetCenter CZ, s. r. o.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. darovací smlouvu Prahy 14 kulturní se společností PetCenter CZ, s. r. o. na přijmutí daru na akci Sranda tour se zvířátky pro zvířátka

    0


Na vědomí:

Praha 14 kulturní

25. na schválení darovací smlouvy s PetCenter CZ, s. r. o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 577/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...