8. na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 17 nacházející se v budově v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9, k. ú. Černý Most

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 560/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 560/RMČ/2022


na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 17 nacházející se v budově v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9, k. ú. Černý Most


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 17, který se nachází v 5. nadzemním podlaží budovy č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9, k. ú. Černý Most, na dobu určitou – 1 rok s možností automatického prodlužování až na dobu 6 let s podnájemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 17 v č. p. 1134, Ronešova ul., dle vzoru uvedeného v příloze č. 2

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.10.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a. s. 

8. na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 17 nacházející se v budově v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9, k. ú. Černý Most
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 560/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...