1. na obnovu nájmu bytu č. 1 o velikosti 1 + kk v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, a bytu č. 2 o velikosti 1 + kk v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 553/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 553/RMČ/2022


na obnovu nájmu bytu č. 1 o velikosti 1 + kk v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, a bytu č. 2 o velikosti 1 + kk v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. obnovu nájmu bytu č. 1 o velikosti 1 + kk v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka a bytu č. 2 o velikosti 1 + kk v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou do 30. 4. 2023  – dle přílohy č. 1

    0

II. ukládá

  1. informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu č. 1 o velikosti 1 + kk v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, a bytu č. 2 o velikosti 1 + kk v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, dle výroku I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.10.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a. s. 

1. na obnovu nájmu bytu č. 1 o velikosti 1 + kk v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, a bytu č. 2 o velikosti 1 + kk v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 553/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...