29. na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka 30 školních PC pevných stanic pro ZŠ Chvaletická 918“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 581/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 581/RMČ/2022


na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka 30 školních PC pevných stanic pro ZŠ Chvaletická 918“


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka 30 školních PC pevných stanic pro ZŠ Chvaletická 918“

  0

II. rozhodla

 1. o výběru dodavatele Ing. Jan Kohout, IČO: 483 51 393, se sídlem Havlíčkova 102, 342 01 Sušice – Sušice I

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka 30 školních PC pevných stanic pro ZŠ Chvaletická 918“

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 30.09.2022

  0


Na vědomí:

ZŠ Chvaletická, OŘEŠ, OIKT, OPKČ

29. na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka 30 školních PC pevných stanic pro ZŠ Chvaletická 918“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 581/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...