41. k vyjádření se záměrem vybudování dočasných zemních kotev do pozemků ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 593/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 593/RMČ/2022


k vyjádření se záměrem vybudování dočasných zemních kotev do pozemků ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. se záměrem žadatele společnosti Gartal Českobrodská s.r.o. na vybudování dočasných zemních kotev pro zajištění stavební jámy polyfunkčního domu Českobrodská

  0

 2. se záměrem umístění sjezdu na pozemní komunikaci pro stavbu "Polyfunkční dům Českobrodská" pro účely stavebního řízení

  0

II. ukládá

 1. seznámit žadatele společnost Gartal Českobrodská s.r.o. s rozhodnutím Rady městské části dle bodu č. I.

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 24.10.2022

  0


Na vědomí:

OSM

41. k vyjádření se záměrem vybudování dočasných zemních kotev do pozemků ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 593/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...