10. na schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 0669/2019/OSM/1070 ze dne 13. 12. 2019

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 562/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 562/RMČ/2022


na schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 0669/2019/OSM/1070 ze dne 13. 12. 2019


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 0669/2019/OSM/1070 ze dne 13. 12. 2019 se společností Správa majetku Praha 14, a.s., sídlem Metujská 907, Praha 14, IČ: 25622684, kterým dochází ke snížení nájemného za období od 1. 9. 2022 do 31. 10. 2022 o částku 41 872,- Kč, a to dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 0669/2019/OSM/1070 dle výroku č. I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s., OSM

10. na schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 0669/2019/OSM/1070 ze dne 13. 12. 2019
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 562/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...