5. na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 557/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 557/RMČ/2022


na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9 na dobu určitou – 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9, dle výroku I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.10.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a. s. 

5. na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 557/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...