35. na uzavření nájemní smlouvy se společností CETIN, a.s. v zastoupení společností BOHEMIATEL, s.r.o. na stavbu "FTTH_Praha_14_Jahodnice-východ_FIS_PRJAH1"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 587/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 587/RMČ/2022


na uzavření nájemní smlouvy se společností CETIN, a.s. v zastoupení společností BOHEMIATEL, s.r.o. na stavbu "FTTH_Praha_14_Jahodnice-východ_FIS_PRJAH1"


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením nájemní smlouvy se společností CETIN, a.s. v. z. BOHEMIATEL, s.r.o. na dobu určitou na pozemky parc. č. 881/3, 881/27 a 881/39, k.ú. Hostavice, s cílem uskutečnění stavby optické sítě

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření nájemní smlouvy se společností CETIN, a.s. v. z. BOHEMIATEL, s.r.o. pro stavbu "FTTH_Praha_14_Jahodnice-východ_FIS_PRJAH1"

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 03.10.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ

35. na uzavření nájemní smlouvy se společností CETIN, a.s. v zastoupení společností BOHEMIATEL, s.r.o. na stavbu "FTTH_Praha_14_Jahodnice-východ_FIS_PRJAH1"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 587/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...