9. na schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0481/2022/SMP14/1050 na stavební úpravy bytových jader, investice

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 561/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 561/RMČ/2022


na schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0481/2022/SMP14/1050 na stavební úpravy bytových jader, investice


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0481/2022/SMP14/1050 uzavřené v rámci zadávacího řízení na VZMR s názvem „Rekonstrukce bytových jader (ulice Kardašovská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“  se společností Firma s.r.o. se sídlem Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČ: 62412272 dle příloh  tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0481/2022/SMP14/1050 uzavřené v rámci zadávacího řízení na VZMR s názvem „Rekonstrukce bytových jader (ulice Kardašovská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“  

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

SMP-14,a.s., OI, OŘEŠ

9. na schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0481/2022/SMP14/1050 na stavební úpravy bytových jader, investice
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 561/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...