31. na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0324/2022/OI_OddI/1050 na akci „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 583/RMČ/2022
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 583/RMČ/2022


na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0324/2022/OI_OddI/1050 na akci „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny“


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením dodatku č. 1 k SoD č. j. 0324/2022/OI_OddI/1050 na akci „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny“

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0324/2022/OI_OddI/1050 na akci „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny"

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

31. na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0324/2022/OI_OddI/1050 na akci „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 583/RMČ/2022
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...