40. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k bezúplatnému převodu s omezujícími podmínkami pozemků parc. č. 937/1 a parc. č. 937/2, k.ú. Kyje, na 10 let do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 592/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 592/RMČ/2022


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k bezúplatnému převodu s omezujícími podmínkami pozemků parc. č. 937/1 a parc. č. 937/2, k.ú. Kyje, na 10 let do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. nesouhlasí

  1. s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 937/1 o výměře 933 m2 a parc. č. 937/2 o výměře 9 m2, k.ú. Kyje, s omezujícími podmínkami na 10 let do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání stanoviska odboru hospodaření s majetkem MHMP

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

OSM

40. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k bezúplatnému převodu s omezujícími podmínkami pozemků parc. č. 937/1 a parc. č. 937/2, k.ú. Kyje, na 10 let do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 592/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...