37. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2726/5, k.ú. Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 589/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 589/RMČ/2022


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2726/5, k.ú. Kyje


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s úplatným převodem pozemku parc. č. 2726/5 v k.ú. Kyje o výměře 350 m2 pro vlastníky sousedních nemovitostí za účelem zkultivování pozemku a rozšíření zahrady

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání stanoviska odboru hospodaření s majetkem MHMP

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

OSM

37. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2726/5, k.ú. Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 589/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...