38. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 491, k.ú. Černý Most

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 590/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 590/RMČ/2022


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 491, k.ú. Černý Most


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s pronájmem části pozemku parc. č. 491 v k.ú. Černý Most o výměře 30 m2 za účelem umístění dvou buněk pro terénní sociální práci ústavu JAHODA

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání stanoviska odboru hospodaření s majetkem MHMP

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

OSM

38. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 491, k.ú. Černý Most
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 590/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...